FAQs Complain Problems

सामाचार :

श्री राम चरित्र मा.वि. चिउँटाहा, बारा

Read More

श्री राम-जानकी मन्दिर - चिउँटाहा, बारा

Read More

झोलुङ्गे पुल - खजुरिया, बारा

Read More

राष्ट्रिय परिचयपत्र अनलाईन संचालन भएको सूचना - श्री सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि ।

अनलाईन फारम भर्न तलको लिङ्कमा जानुहोला ।

त्यसपछि Login for Individuals बटनमा क्लिक गरेर फारम भर्नुहोला ।

चालु आ.व. 2079/080 को भुक्तानी तथा खाता बन्द हुने सम्बन्धमा । (श्री विषयगत शाखाहरु सबै, श्री वडा कार्यालयहरु सबै, श्री निर्माण व्यवसायी तथा उपभोक्ता समितिहरु सबै, श्री सरोकारवाला संघ-संस्थाहरु सबै, आदर्श कोतवाल गाउँपालिका, बारा)

निःशुल्क लोक सेवा तयारी कक्षामा सहभागी हुन दरखास्त फारम भर्ने सम्बन्धी सूचना ।

Pages

सूचना तथा समाचार

जनप्रतिनिधि

अध्यक्ष
9845252909 | 9811260493
उपाध्यक्ष
9865428909

पदाधिकारी

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
pramodkumarsupreme@gmail.com
9855048817 | 9845254796
Amir Miya Ansari - IT Officer
सूचना प्रविधि अधिकृत
ito.aadarshakotwalmun@gmail.com | ansariamir127@gmail.com
9807203499 | 9855049296

सूचना अधिकारी

जानकारी